Счетоводен софтуер ТаСаТ ООД, Програмни продукти: Заплати, Склад и производство, Фактури, Платежни документи

ТаСаТ ООД предлага следните програмни продукти за автоматизиране на финансово-икономическата дейност на фирмите:

Уважаеми посетители,

Уведомяваме ви, че от 01.01.2018 г. влизат в сила нови цени на програмните продукти и услугите, предлагани от Тасат ООД. Отчитайки факта, че досегашните не са променяни от 10 години, считаме, че корекцията е наложителна. Виж новите Цени.Уважаеми Клиенти,

Ако сте наши абонати и изпитвате затруднения при автоматично обновяване на програмните ни продукти, моля изтеглете от тук Update, като припокриете съществуващото в папка \TASAT

Гласувайте за нас:  Гласувайте